Fotografie Viona Wilstra

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle fotografie door Viona wilstra, handelt onder de naam: Fotografie Viona Wilstra.
Bij het boeken van een fotoshoot, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Fotografie Viona Wilstra. Deze zijn hieronder na te lezen.

Bij het aangaan van een samenwerking met Fotografie  Viona Wilstra gaat men automatisch akkoord met deze voorwaarden. Toepassing van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

Locaties

Fotografie Viona Wilstra heeft voldoende buitenlocaties om de zo voor haar typerende foto’s te maken. Er zijn behalve de studio geen binnenlocaties tot haar beschikking. Indien gewenst, is het aan de klant een alternatief te zoeken bij slecht weer, indien u in dit geval buiten geen foto’s wenst te maken. Ook is het mogelijk om 1 dag voor de shoot samen in overleg te bepalen of de shoot door kan gaan of niet, evt kan er een nieuwe datum worden gepland indien beschikbaarheid fotograaf

  • Indien een bepaalde locatie gewenst is t.b.v. de fotoreportage, is men zelf verantwoordelijk voor alle locatievergoedingen zoals toegangskosten, parkeren etc. Ook is men tevens verantwoordelijk voor het regelen van de locatie en het verkrijgen van de toegang. Tevens dient men rekening te houden met kilometervergoeding vanaf de studio van  Fotografie Viona Wilstra (a 0,65 per km).

Levering fotomateriaal

De beeldselectie van alle reportages wordt door Fotografie Viona Wilstra gedaan, er is geen inzage in de bestanden mogelijk en de nabewerking wordt door Viona bepaald. Alle files worden ge-edit op een gekalibreerd scherm voor maximale kwaliteit, waarbij de juiste witbalans wordt bepaald van de omgeving.

Alle foto`s worden naar gebruikelijke normen bewerkt, zoals dat nodig is bij RAW bestanden op de voor Fotografie Viona Wilstra typerende wijze van bewerken. RAW bestanden worden niet geleverd, aangezien het eindresultaat na editen het eindproduct is, uiteraard op de hoogste mogelijke resolutie in jpg en zo groot mogelijk.

De bewerkte foto’s worden mits de betaling voldaan is, binnen 2 weken verstuurd naar het wenste mailadres. Onbewerkte foto’s worden niet meegeleverd.

 

Foto’s en gebruik (zie ook auteursrecht)

Algemeen:
Foto’s mogen niet naar eigen inzicht van de geportretteerde worden bewerkt of gecropped en dan online geplaatst.

De aangeleverde foto’s mogen dat natuurlijk wel met naamsvermelding.


Auteursrecht 

Auteursrecht van de foto’s 

–       Het auteursrecht van de foto berust ten alle tijden bij de fotograaf.
–       Het is niet toegestaan foto’s van fotograaf, in welke vorm dan ook, aan te passen en deze op internet te plaatsen.
–       Bij het leveren van de foto’s heeft de klant recht tot reproductie voor eigen gebruik.
–       Het is de klant niet toegestaan zonder overleg om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken                   en/of  te publiceren in gedrukte media of op internet.
–      Het is niet toegestaan foto’s in te sturen naar fotowedstrijden.
–      De klant geeft de fotograaf toestemming doormiddel van het AVG formulier voor het gebruik van de gemaakte foto’s  .                voor promotie doeleinden. Zoals, portfolio, social media, website. Wanneer de klant geen toestemming verleend zal  .               Fotografie Viona wilstra de foto’s niet gebruiken.
–     De klant mag foto’s voor privégebruik op social media plaatsen met naamsvermelding van Fotografie Viona Wilstra

Eigendom Foto’s

Foto’s uit de reportage mogen door Fotografie Viona Wilstra online en offline gebruikt worden ter promotie van de beroepsactiviteiten. (Mits hier toestemming is voor verleend via AVG formulier) Bijvoorbeeld in de portfolio op de website of plaatsing op social media. Fotografie Viona Wilstra blijft eigenaar van de door haar gemaakte foto’s en het is daarom niet toegestaan de fotobestanden te verkopen voor commercieel gebruik zonder schriftelijke toestemming van de fotograaf.

Bewaren bestanden

De klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back up van de aangeleverde bestanden. Bestanden worden minstens 12 maanden bewaard vanaf het moment van versturen van de foto’s en het is aan te raden om zelf een aantal kopieën te maken als back up! Binnen de 6 maanden door verlies of anders, kunnen de foto’s kosteloos opgevraagd worden bij Fotografie Viona Wilstra, na 6 maanden zullen hier kosten aan verbonden zijn.

Producten

Fotoproducten worden pas na ontvangst van de betaling bij de klant geleverd.

Fotograaf werkt met een professioneel gekalibreerd beeldscherm welke is geoptimaliseerd voor een minimaal kleurverschil bij het drukken van fotoafdrukken. Het is mogelijk dat de klant op zijn/haar beeldscherm de kleuren anders ervaart.

Fotograaf is niet aansprakelijk wanneer het eindproduct afwijkt van de kleurweergave op het beeldscherm van de klant.

 

Kado-bonnen
Kado-bonnen zijn geldig tot en met 6 maanden na uitgifte. Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contanten.

Betaling
De klant dient tijdens de shoot de betaling te voldoen, wanneer de betaling is voldaan worden de foto’s uiterlijk binnen 2 weken verstuurd.

Annulering en/of ziekte

Bij annulering of overmacht (bijvoorbeeld ziekte) van de fotograaf wordt u zsm op de hoogte gesteld.

Fotografie Viona Wilstra stelt een andere datum voor indien beschikbaar

Bij annulering of overmacht (bijvoorbeeld ziekte) van de klant dient de klant de fotograaf 48 uur voor de shoot op de hoogte te stellen. Annulering binnen de 48 uur, worden de shoot kosten in rekening gebracht , mits er meteen een nieuwe afspraak wordt gemaakt ( indien mogelijk beschikbaarheid fotograaf) 

 

Privacy en persoonsgegevens

Fotografie Viona Wilstra zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres, etc) openbaar maken of doorgeven aan derden.